Τι σημαινει LED?

Led σημαίνει (L)ight (E)mitting (D)iode = Δίοδος εκπομπής φωτός

Τα Led (δίοδος εκπομπής φωτός) είναι πηγή φωτός ημιαγωγών.

Τα Leds χρησιμοποιούνται ως ενδεικτικές λυχνίες σε πολλές συσκευές & φυσικά και για φωτισμό.

Καθιερώνεται ως πρακτική σαν ηλεκτρονικό εξάρτημα το 1962. Στην αρχή τα LEDS εκπέμπαν χαμηλής κόκκινο φωτισμό αλλά οι σύγχρονες εκδόσεις είναι διαθέσιμες σε ολόκληρο το ορατό υπεριώδη & υπέρυθρο μήκος κύματος με πολλή υψηλή φωτεινότητα.

Όταν μία δίοδος εκπομπής φωτός είναι σε λειτουργία τα ηλεκτρόνια είναι σε θέση να ανασυνδυάζονται με οπές στο εσωτερικό της συσκευής απελευθερώνοντας την ενέργεια με τη μορφή φωτονίων.

Αυτή η επίδραση ονομάζεται ηλεκτροφωταυγεία και το χρώμα του φωτός καθορίζεται από το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού.

Τα LEDS παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες φωτεινές πηγές πυράκτωσης :

Xαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Ανθεκτικότητα & αξιοπιστία.

X